Zacisk V-Band 2,5"

  • szt.
  • 150,00 zł
Zacisk V-Band 2,5" z otwarciem, nierdzewny