Zacisk V-Band 2.75" / 3"

  • szt.
  • 150,00 zł
Zacisk V-Band 2.75" / 3" z otwarciem, nierdzewny